Po?etna  /  O nama  /  Povijest

YimoR povijest

YIMOR d.o.o. Domaljevac

S. Radića 22, 76233 Domaljevac, BiH
Telefon: ++ 387 (0)31 791-047
Telefax: ++ 387 (0)31 792-016
Web: www.yimor.ba
E-mail: info@yimor.ba
Facebook.com/yimor.domaljevac

''YimoR'' d.o.o. Domaljevac je obiteljska firma familije Or?oli?, osnovana 1988. godine i jedna je od prvih privatnih veletrgovinskih firmi u Bosni i Hercegovini. Registrirana je za obavljanje proizvodnih, trgova?kih i ugostiteljskih djelatnosti.

Od 1988. do 1992. godine uz razvijenu veleprodaju imala je i 33 maloprodajna objekta na teritoriji op?ina Bos. ?amac, Modri?a, Ora?je i Od?ak, sa ukupno 73 radnika. Tada je u posjedu imala i pr?ionicu kave, te u pripremi otvaranje pekare i tvornice sokova.

YimoR d.o.o. - O nama
YimoR d.o.o. - O nama
YimoR d.o.o. - O nama
YimoR d.o.o. - O nama

Tokom rata 1992 - 1995. godine, sva imovina "YimoR-a" biva uni?tena, oplja?kana i devastirana. Ve? 1994. godine, prije potpisivanja Deytonskog mirovinskog sporazuma, firma obnavlja svoj rad, osniva veleprodaju, otvara prve maloprodajne objekte, instalira hladnja?e, gradi upravnu zgradu i intezivno zapo?ljava nove radnike.

Trenutno posjeduje veleprodaju i 25 maloprodajnih objekata tipa prodavnica, marketa, supermarketa, te Trgova?ko – poslovni centar, veli?ine 8200 m2. Zapo?ljava preko 200 radnika.

Zanimljivo o YimoR-u

Osniva?i firme su bra?a : Y-JOSIP I-ILJO M-MATO OR-OR?OLI? = YimoR
Prvi poslovni partneri Yimora su bili : BOSNAPRODUKT Grada?ac, AGROPLOD Resen, LASTA ?apljina, SAPONIJA Osijek, SLOBODA Osijek i METEOR ?akovo


U toku 2006. godine, na vlastitoj parceli, u centru Domaljevaca tokom istra?no geolo?kih radova otkrivena je voda za pi?e, koja sa fizi?ko-hemiskog, te bakteriolo?kog stanovi?ta odgovara propisima Pravilnika o higijenskoj i zdravstvenoj ispravnosti vode za pi?e, ?to je potvr?eno i od nadle?nih institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dalje analize su pokazale da ova voda ima mineralno-termalna svojstva, te da se njena bu?otina nalazi na bogatom nalazi?tu isplativom za komercijalizaciju.

Dodatne informacije o nama, na?em prodajnom asortimanu i uslugama mo?ete zatra?iti preko na?ih
stranica za kontakte.

YimoR d.o.o. Domaljevac